Các loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay

Theo luật doanh nghiệp 2015 Việt Nam có 4 loại hình doanh nghiệp chính sau đây:
Các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam
1- Công ty trách nhiệm hữu hạn
 Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp mà các thành viên trong công ty (có thể là một tổ chức hay một cá nhân đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên) chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Ưu điểm: Nhiều thành viên cùng tham gia góp vốn, cùng kinh doanh. Khả năng huy động vốn từ công chúng bằng hình thức đầu tư trực tiếp không có
-Có tư cách pháp nhân
-Chịu trách nhiệm hữu hạn về tài sản theo tỉ lệ vốn góp

Nhược điểm: Khả năng huy động vốn từ công chúng bằng hình thức đầu tư trực tiếp không có
cac loai hinh doanh nghiệp 

2- Công ty cổ phần
Công ty cổ phần là doanh nghiệp mà vốn điều lệ của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cá nhân hay tổ chức sở hữu cổ phần của doanh nghiệp được gọi là cổ đông và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Ưu điểm: -Nhiều thành viên cùng tham gia góp vốn, cùng kinh doanh. Khả năng huy động vốn từ công chúng bằng hình thức đầu tư trực tiếp thuận lợi, công chúng có thể dễ dàng tham gia vào công ty bằng hình thức mua cổ phiếu của Công ty (tính chất mở của Công ty)
-Có tư cách pháp nhân
-Chịu trách nhiệm hữu hạn về tài sản theo tỉ lệ vốn góp
-Các cổ đông sáng lập có thể mất quyền kiểm soát Công ty

Nhược điểm: Khả năng huy động vốn từ công chúng bằng hình thức đầu tư trực tiếp thuận lợi, công chúng có thể dễ dàng tham gia vào công ty bằng hình thức mua cổ phiếu của Công ty (tính chất mở của Công ty).


3- Công ty hợp danh
Công ty hợp danh là doanh nghiệp trong đó có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu của công ty, cùng kinh doanh dưới một cái tên chung (gọi là thành viên hợp danh). Thành viên hợp doanh phải là cá nhân và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Ngoài ra trong công ty hợp danh còn có các thành viên góp vốn.

Ưu điểm: Nhiều thành viên cùng tham gia góp vốn, cùng kinh doanh. Các thành viên cùng liên đới chịu trách nhiệm vô hạn về tài sản liên quan đến các hoạt động của Công ty.
-Các thành viên hợp danh có thể hoạt động nhân danh công ty
-Công ty hoạt động dựa trên uy tín của các thành viên

Nhược điểm: Không có tư cách pháp nhân

4- Doanh nghiệp tư nhân
Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.

Ưu điểm: Một chủ đầu tư, thuận lợi trong việc quyết định các vấn đề của Doanh nghiệp

Nhược điểm: Không có tư cách pháp nhân
-Chịu trách nhiệm vô hạn về tài sản của Chủ Doanh nghiệp

   Khách hàng có thể tham khảo các lại hình doanh nghiệp ở trên để thành lập doanh nghiệp sao cho phù hợp  nhất đối với ngành nghề kinh doanh của mình.

Quý khách có nhu cầu thành lập doanh nghiệp trọn gói tại Hà Nội xin vui lòng liên hệ

CÔNG TY TƯ VẤN VIỆT LUẬT
Địa chỉ: P401 số 126 phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 043.997.4288 - Hotline: 0968.29.33.66
Email: congtyvietluathanoi@gmail.com
Website: thanhlapdoanhnghieptrongoi.com

Đăng nhận xét